نشاني مركز تحقيقات نوزادان :

مشهد، بيمارستان امام رضا (ع) ،بخش  نوزادان (NICU ) ، دبيرخانه همايش.

TELL : +098 5138521121

Email: NRC@mums.ac.ir

Web: www.mums.ac.ir/NRC

Address: Neonatal Research Center, Department of NICU, Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran.


نشاني محل برگزاري همايش :

آدرس:مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، جنب پارک صدا و سیما. سالن همایش هتل پردیسان

کدپستی:9177948993

EMAIL:info@pardisanhotel.com

تلفن به صورت شبانه روزی:05138791820 و   31909 051